Obec Ptení připravila pro děti i dospělé velikonoční tipovací soutěž o  velikonočního beránka a pomlázku


Otázka zní :

Kolik druhů hudebních nástrojů bude využito na akci VÍTÁNÍ JARA 1.4.2018 v sokolovně ve Ptení

 

Soutěž probíhala od  25.3.2018  do    31.3.2018   24:00  

Správná odpověď byla 11 hudebních nástrojů a                             nejblíže byl Jiří Klemeš tipující počet 9.

Soutez_2

 

   

        

 

 Cena  bude výherci předána 1.4.2018 akci na VÍTÁNÍ JARA

 Soutěžit může kdokoliv ze Ptení, Ptenského Dvorku  a Holubic. Můžete tipovat pouze jednou . Pokud bude z jednoho e-mailu zasláno více tipů  započítává se pouze první .Neúplně vyplněný hlasovací formulář je brán jako neplatný hlas. Vyhrává nejblíže tipujíci. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s touto soutěží, ve  sporech nebo v pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel soutěže. Žádná z výher nemůže být – ani částečně – vyplacena v hotovosti. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla této soutěže či soutěž zrušit, má-li k tomu závažné  důvody. Organizátor soutěže se zavazuje o změnách či zrušení soutěže přiměřeně informovat všechny  účastníky soutěže. V případě nerozhodného výsledku je výhercem ten který dříve doručil hlas.Soutěžící, který poruší některé z pravidel ,může být vyřazen ze soutěže.

 

 Soutěžící vyslovuje účastí v soutěži souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a  svůj souhlas s případným  zveřejněním na stránkách www.ptení.cz