Velikonoce 2017

            Správná odpověď byla  v neděli 9.4.2017  v 19:20

                  

                                    Vítězové jsou známi, ceny jsou rozdány  (-:

                

 

Obec Ptení připravila pro děti i dospělé tipovací soutěž o  velikonoční pomlázky .
Otázka zní : který den a v kolik hodin byl vystaven velikonoční zajíc před budovou OU
Soutěž probíhá od 9.4.2017 do 14.4.2017 - 12:00 hod.                                                                     

nebo můžete nahlásit  osobně na OU. Soutěžit může kdokoliv ze Ptení, Ptenského Dvorku  a Holubic. Můžete tipovat pouze jednou . Pokud bude z jednoho e-mailu zasláno více tipů  započítává se pouze první .Neúplně vyplněný hlasovací formulář je brán jako neplatný hlas.                                             Vyhrává první tři nejblíže tipujíci. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s touto soutěží, ve  sporech nebo v pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel soutěže. Žádná z výher nemůže být – ani částečně – vyplacena v hotovosti. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla této soutěže či soutěž zrušit, má-li k tomu závažné  důvody. Organizátor soutěže se zavazuje o změnách či zrušení soutěže přiměřeně informovat všechny  účastníky soutěže.                          V případě nerozhodného výsledku je výhercem ten který dříve doručil hlas.Soutěžící, který poruší     některé z pravidel ,může být vyřazen ze soutěže.

 Soutěžící vyslovuje účastí v soutěži souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a  svůj souhlas s případným  zveřejněním na stránkách www.ptení.cz