Obec Ptení připravila pro děti i dospělé tipovací soutěž o                                                     Vánočí dárek .

                                                    


Otázka zní : Kolik času nám celkově trvalo vyrobit     všechny sochy v  betlému před obecním úřadem ?                                                                                                                                                      Správná odpověď je  54                                                                                                                                                              vítězem se stala Sylva Poláchová                                                                                                                                                                              s tipem 50                         Soutěž    

 

 


  Soutěž probíhá od 15.12.2017 do 22.12.2017 - 14:00 hod.                                                                     

 Soutěžit může kdokoliv ze Ptení, Ptenského Dvorku  a Holubic. Můžete tipovat pouze jednou . Pokud bude z jednoho e-mailu zasláno více tipů  započítává se pouze první .Neúplně vyplněný hlasovací formulář je brán jako neplatný hlas. Vyhrává nejblíže tipujíci. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s touto soutěží, ve  sporech nebo v pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel soutěže. Žádná z výher nemůže být – ani částečně – vyplacena v hotovosti. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla této soutěže či soutěž zrušit, má-li k tomu závažné  důvody. Organizátor soutěže se zavazuje o změnách či zrušení soutěže přiměřeně informovat všechny  účastníky soutěže. V případě nerozhodného výsledku je výhercem ten který dříve doručil hlas.Soutěžící, který poruší některé z pravidel ,může být vyřazen ze soutěže.

 Soutěžící vyslovuje účastí v soutěži souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a  svůj souhlas s případným  zveřejněním na stránkách www.ptení.cz